Usługi Księgowe, Finansowe i Podatkowe

Nadzór nad działaniem księgowości w siedzibie firmy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w biurze rachunkowym lub siedzibie firmy

Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości

Opracowanie dla potrzeb firmy: zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, schematów księgowań

Doradztwo personalne, prowadzenie dokumentacji personalnej w imieniu
pracodawcy

Analizy księgowe (rozrachunków, przychodów, kosztów itp.)

Wyprowadzenie zaległości księgowych

Pomoc przy wyborze formy opodatkowania